messager
 
เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
camera_alt ภาพกิจกรรม
รณรงค์ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง[13 มิถุนายน 2567]
แผนจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ [13 มิถุนายน 2567]
กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ[7 มิถุนายน 2567]
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา [3 มิถุนายน 2567]
พิธีรับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี[15 พฤษภาคม 2567]
เทศบาลตำบลท่าศิลาขอเชิญชวนประชาชนผู้ให้บริการร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอตามตัวชี้วัดารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2567[23 มีนาคม 2567]
1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ธนาคารขยะ[22 มีนาคม 2567]
กิจกรรมการจัดกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง[8 มีนาคม 2567]
ภาพมุมสูงสวยๆตำบลท่าศิลา[21 กันยายน 2566]
นายไสว​ ทะจรสมบัตินายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลาร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง12สิงหาคม2566​ณ​ที่ว่าการอำเภอส่องดาว[12 สิงหาคม 2566]
1 2 3 4 5 6 1 - 10 (ทั้งหมด 54 รายการ)