เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
account_box งานกิจการประปา
(สิบเอกอเนก อุระแสง)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าศิลา
(-)
(-)
เจ้าพนักงานพัสดุ
(นายสุขสันต์ เถาว์ประสาท)
ผู้ช่วยช่างประปา
(นางสาวสุนัชญา พรมภักดี)
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ
(นายอภิชาติ พันโภคา)
จ้างเหมาบริการ
(นางสาววราพร ลือชาพันธ์)
จ้างเหมาบริการ
()
จ้างเหมาบริการ
()
จ้างเหมาบริการ
(-)
จ้างเหมาบริการ
(ว่าง)
จ้างเหมาบริการ
(นายประดิษฐ์ หาระโคตร)
จ้างเหมาบริการ
(นายหก ชัยริบุตร)
จ้างเหมาบริการ
(นายหนูไพร ประเสริฐสังข์)
จ้างเหมาบริการ