messager
 
เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

แผนการดำเนินงาน
play_arrow รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี-รอบ-6-เดือน
play_arrow รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
play_arrow แผนการดำเนินงานประจำปี61
play_arrow แผนดำเนินงานปี62
play_arrow แผนดำเนินงานปี 63
play_arrow แผนดำเนินงานปี 64
play_arrow แผนขับเคลื่อนเทศบาล
play_arrow แผนพัฒนาสี่ปี
play_arrow รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ 2563
play_arrow รายงานติดตามและประเมินผลแผน ปี64
play_arrow แผนพัฒนาท้องถิ่น 5 ปี
play_arrow แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565
play_arrow แผนการดำเนินงานประจำปี 2566
play_arrow รายงานติดตามและประเมินผลแผนปี 2565
play_arrow นโยบายคุ้มครองส่วนบุคคล
folder เทศบัญญัติงบประมาณปี67
folder แผนการดำเนินงานประจำปี 2567
folder รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี 2566
folder รายงานการติดตามและประเมินผลแผนปี2566

สถิติ sitemap
วันนี้ 77
เดือนนี้2,523
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.66)47,074
ทั้งหมด 280,000

camera_alt ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลท่าศิลาขอเชิญชวนประชาชนผู้ให้บริการร่วมตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอตามตัวชี้วัดารประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ2567[23 มีนาคม 2567]
1องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น1ธนาคารขยะ[22 มีนาคม 2567]
กิจกรรมการจัดกีฬาสีภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 แห่ง[8 มีนาคม 2567]
ภาพมุมสูงสวยๆตำบลท่าศิลา[21 กันยายน 2566]
 
volume_down ข่าวประชาสัมพันธ์
เชิญชวนตอบแบบสอบถาม poll
เผยแพร่วันที่ : 23 มีนาคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview15
การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าศิลา poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าศิลา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศวันเวลาสถานที่สอบและระเบียบการสอบเป็นพนักงานจ้างเทศบาลตำบลท่าศิลา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview21
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 21 กุมภาพันธ์ 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview31
ประชาสัมพันธ์บุคคลอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของสำนักงานตรวจสอบอำนาจรัฐ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 มกราคม 2567 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview26
แผนบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลปี2567
เผยแพร่วันที่ : 9 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview5

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
บุคลากรภายใน
play_arrow ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 080-757-1915
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 080-757-1915

public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
กศ.
23/04/2567
23/04/2567
หลักเกณฑ์และวิธีการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษานำร่องในพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
สน.คท.
23/04/2567
23/04/2567
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด
กศ.
22/04/2567
23/04/2567
การขยายผลวิทยากรเพื่อทำหน้าที่ผู้ถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชาติไทยประจำท้องถิ่นระดับอำเภอ (ครู ข)
[สิ่งที่ส่งมาด้วย]
กสว.
22/04/2567
23/04/2567
การสนับสนุนคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียก ลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประเทศไทย
สน.บถ.
02/04/2567
23/04/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ) ไตรมาสที่ 3 ฯ
สน.บถ.
02/04/2567
23/04/2567
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2567)


ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ