เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
play_arrow การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file การดำเนินการตามนโยบายบริหารงานบุคคล ประจำปีงบประมาณ 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
insert_drive_file ประกาศปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564-2566 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
insert_drive_file ประกาศ​ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง​3ปีประจำปีงบประมาณ2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 เมษายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file เกียรติบัตร poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 55
insert_drive_file ประกาศ ยกย่องชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุณธรรมจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 60
insert_drive_file รายงานการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ poll
เผยแพร่วันที่ : 25 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 58
insert_drive_file หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลต้นแบบ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 73
insert_drive_file คำสั่ง หัวหน้าสำนักปลัดมอบหมายหน้าที่การงานให้แก่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 52
insert_drive_file คำสั่ง ปลัดมอบหมายหน้าที่งานให้รองปลัด poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 49
insert_drive_file ประกาศ ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 201
insert_drive_file ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 213
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 54
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 13 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 51
insert_drive_file โครงการ ยกย่องเชิดชูเกียรติบุคคลต้นแบบด้านคุฯธรรม จริยธรรมและผู้มีจิตสาธาณะ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 47
insert_drive_file คำสั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกต้นแบบด้านคุณธรรม จริยธรรม ภายในองค์กร poll
เผยแพร่วันที่ : 15 ตุลาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 50
1 - 16 (ทั้งหมด 16 รายการ) 1