info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 119
play_arrow เทศบัญญัติงบประมาณ-62
insert_drive_file 0 ข้อมูลประชากร poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file 0ส่วนที่1 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 177 |
insert_drive_file 1คำแถลง poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file 2รายละเอียดรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file 3รายละเอียดจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 176 |
insert_drive_file 4.1ส่วนที่2 poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 178 |
insert_drive_file 4.2บันทึกหลักการ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 175 |
insert_drive_file 5บันทึกหลัการตามงาน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198 |
insert_drive_file 6บันทึกรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 171 |
insert_drive_file 7ประมาณการรายรับ poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 168 |
insert_drive_file 8ประมาณการรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 159 |
insert_drive_file 9ประมาณการรายจ่ายละเอียด poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 150 |
insert_drive_file 10งบรายจ่าย poll
เผยแพร่วันที่ : 20 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 145 |
1 - 13 (ทั้งหมด 13 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984