info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 24
play_arrow แผนพัฒนาสี่ปี
insert_drive_file ส่วนที่ 4_2 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193 |
insert_drive_file ส่วนที่ 4_1 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204 |
insert_drive_file ส่วนที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192 |
insert_drive_file ส่วนที่ ๒ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210 |
insert_drive_file ส่วนที่ ๑ poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 220 |
insert_drive_file ประกาศใช้แผนสี่ปี poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 190 |
insert_drive_file ปกร่างแผน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 194 |
insert_drive_file คำนา สารบัน poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206 |
insert_drive_file ส่วนที่ 4_3 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 203 |
insert_drive_file ส่วนที่ 4_4 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 196 |
insert_drive_file ส่วนที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 พฤศจิกายน 2561 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 197 |
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984