info_outline ข้อมูลการติดต่อ
เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดจังหวัดสกลนคร
ยินดีต้อนรับสู่ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โทร.042-704-984

การเสริมสร้างวัมนธรรมองค์กร
play_arrow การส่งเสริมวัฒนธรรมในองค์กร

สถิติ สถิติ sitemap
วันนี้ 16
play_arrow หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนแม่บทพัมนาบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 139 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การจัดทำแผนอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่งของพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 133 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ได้รับการบรรจุเข้ารับราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์การพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 143 |
insert_drive_file ประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขคัดเลือกบุคลากร poll
เผยแพร่วันที่ : 10 กรกฎาคม 2563 | โดย : ประชาสัมพันธ์ | เปิดอ่าน : 132 |
insert_drive_file มาตรฐานการ บรรจุแต่งตั้ง โยกย้ายฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 160 |
1 - 6 (ทั้งหมด 6 รายการ) 1
บุคลากรภายใน
ผู้บริหารหน่วยงาน
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984
(นายไสว ทะจรสมบัติ )
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา
โทร : 042704984