messager
 
เทศบาลตำบลท่าศิลา info_outline ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
ท่าศิลา
อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
play_arrow แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 18 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 17 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 193
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่ายครั้งที่15ประจำปี2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 14 กรกฎาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 219
บัญชีโอนงบประมาณรายจ่าย​ครั้งที่14 poll
เผยแพร่วันที่ : 18 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 183
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 13 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 มิถุนายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 208
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 198
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 พฤษภาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 192
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 21 เมษายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 8 poll
เผยแพร่วันที่ : 31 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 255
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 7 poll
เผยแพร่วันที่ : 25 มีนาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 6 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 กุมภาพันธ์ 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 216
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 5 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 204
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 4 poll
เผยแพร่วันที่ : 26 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 206
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 3 poll
เผยแพร่วันที่ : 24 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 202
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 ธันวาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 1 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 205
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 12 poll
เผยแพร่วันที่ : 15 มิถุนายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 191
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 11 poll
เผยแพร่วันที่ : 19 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 215
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 10 poll
เผยแพร่วันที่ : 7 พฤษภาคม 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 210
บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 9 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 เมษายน 2563 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 212
1 - 20 (ทั้งหมด 28 รายการ) 1 2