ชื่อเรื่อง : จ้างโครงการก่อสร้างหอถังสูงขนาด 10 ลูกบาศก์เมตร (ถังไฟเบอร์กลาส 4 ลูก) บ้านทุ่งอินทร์แปลง หมู่ที่ 11 เทศาบาลตำบลท่าศิลา อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง