ชื่อเรื่อง : ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อซ่อมท่อเมนท์จ่ายน้ำสายบ้านภูตะคาม-บ้านทุ่งอินทร์แปลง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง