ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศห้องผู้บริหารและห้องสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง