ชื่อเรื่อง : ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(โต๊ะเก้าอี้สำนักงาน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง