ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ป่าช้าสาธารณะ บ้านชัยชนะ หมู่ที่ 3 ตำบลท่าศิลา โดยวิธีคัดเลือก