ชื่อเรื่อง : จ้างก่อสร้างโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ศาลาหมู่บ้าน บ้านหนองลุมพุก หมู่ที่ 7 ตำบลท่าศิลา โดยวิธีคัดเลือก