ชื่อเรื่อง : ซื้อยางมะตอยสำเร็จรูป ขนาด 20 กิโลกรัม จำนวน 641 ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง